Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Gyermeknapi rajzpályázat szabályzata 2022!

 

Gyermeknapi rajzpályázat szabályzata 2022


I. A PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE, A PÁLYÁZAT MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A Pályázat elnevezése: Gyermeknapi rajzpályázat (a továbbiakban: Pályázat).
A Pályázat szervezője: Nyír-Pen Kft- Leporelló Papírszaküzlet, Székhely: Magyarország, 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48. cégjegyzékszám: 15-09-065018, adószám: 11650977-2-15 (a továbbiakban: Szervező) 
A Pályázat meghatározása: Szervező pályázatot hirdet „Nyár, vakáció!” témával. Szervező célja, hogy az óvodás*, és a kisiskolás (1-2. oszt.) gyerekek kreatív rajzokkal pályázzanak.

Minden pályázó 10% kedvezményre jogosító kupont kap, amelyet a Szervező Leporelló Papírszaküzletében vagy a leporello.hu webáruházában használhat fel, a kuponon jelzett feltételek szerint.

*Ballagó óvodás csoportok pályázóinak ajándékot adunk (ballagó ajándékként személyenként: 1db leckefüzet, 1db órarend, 1db ceruza), ehhez a csoport rajzait egyben kérjük eljuttatni személyesen üzletünkbe, ahol megkapják az ajándékokat.

 

A Szervező a nyerteseket díjazza és számtalan különdíjat oszt ki.
A Pályázaton történő indulás a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A pályázaton való részvételhez a jelentkezést, a pályázó előzetes hozzájárulásával, nevével, címével és e-mail címével történhet

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges. Korlátozottan cselekvőképes jelentkező a jelentkezést, előzetes hozzájárulás megadására jogosult személy nevével, címével és e-mail címével történhet.
A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA:

A Pályázat 2022. április 4. napján kezdődik, és 2022. május 15. napjáig tart.

A beérkezett fényképek folyamatosan kerülnek ki a Facebook (https://www.facebook.com/leporellonyiregyhaza) oldalunkra, így a LIKE-t folyamatosan lehet gyűjteni május 26-ig.

IV. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A Szervező a beküldött Pályázatokat elhelyezi a www.facebook.com/leporellonyiregyhaza facebook oldalán, ahol a legtöbb Like-t kapott pályázatokat díjazza és számtalan különdíjat oszt ki. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:

  • a pályaműnek teljes mértékben a pályázó munkájának kell lennie
  • a pályázat témájának „Nyár, vakáció!” történő beépítése a pályamunkába
  • a pályázatban legalább 1 db fényképet kell beküldeni
  • pályázni a www.leporello.hu oldalon keresztül lehet.

V. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A Pályázó pályázaton való részvételre a Szervező weboldalán a www.leporello.hu/gyermeknapirajzpalyazat oldalon történő regisztrációval jelentkezik, melynek keretében megadja nevét, címét, e-mail címét, elküldi a pályázatát, valamint a jelen pályázati szabályzatot elfogadja, illetve kijelenti, hogy a pályamű a teljes mértékben a saját munkája, ahhoz más szerző munkáját nem használta fel.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azokat a pályaműveket a pályázatból kizárja, amelyek nem felelnek meg fenti pályázati feltételeknek.

A pályaműveket lehetőleg interneten kérjük beküldeni.
A pályaművek beérkezési határideje: 2022.05.15. éjfél.


VI. DÍJJAK:

A díjakat a Nyír-Pen Kft LEPORELLÓ Papírszaküzletet biztosítja a SÜNI iskolaszerek gyártója az ICO Zrt a támogatásával.

A pályamunkákat két kategóriában díjazzuk: óvodások* és kisiskolások

*Ballagó óvodás csoportok pályázóinak ajándékot adunk (ballagó ajándékként személyenként: 1db leckefüzet, 1db órarend, 1db ceruza), ehhez a csoport rajzait egyben kérjük eljuttatni személyesen üzletünkbe, ahol megkapják az ajándékokat. Ha nem személyesen juttatják el a ballagó óvodások munkáit, akkor a ballagó ajándékot ellenérték fejében futárral (2.000Ft/csomag értékben) tudjuk eljuttatni a megadott címre.

A két kategóriában 3-3 díjat adunk az első három legtöbb facebook LIKE-t kapott pályázónak, ha min. 50 pályamű érkezik be kategóriánként (ellenkező esetben 1-1 díjat adunk), illetve 3-3 különdíjat osztunk ki az általunk legjobbnak ítélt pályázók közt. 


VII. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

A Szervező a nyertesek nevét 2022. május 26-án a Szervező Facebook oldalán, illetve a www.leporello.hu/gyermeknapirajzpalyazat oldalon teszi közzé. A nyertes Pályázó ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a nyeremény átvételének egyeztetése céljából.

VIII. A BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐI JOGOKRÓL:

Pályázó a jelentkezésével (V. fejezet) kijelenti, hogy a pályamű a kizárólagos alkotása, azaz nem átdolgozás, feldolgozás, ahhoz más szerző alkotását semmilyen mértékben nem használta fel, továbbá az általa készített pályaműnek, mint alkotása bármely területi korlátozástól mentes, korlátlan időre szóló, kizárólagos, harmadik félre átruházható felhasználási jogát, illetve a pályaműhöz kapcsolódó valamennyi vagyoni jogát birtokolja. Pályázó hozzájárul, hogy Szervező a tartalmat interneten közzétegye, azt reklámozási vagy marketing célra felhasználja, illetve hasznosítsa. 

Szervező a felhasználási jog eredetét a Pályázó nyilatkozatán túl nem tudja ellenőrizni, ezért Pályázó felelősséggel tartozik, ha az általa feltöltött pályamunka más szerzői, vagy bármely egyéb jogát sérti.

IX. ADATKEZELÉS:

A Pályázó, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Pályázat lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Pályázó (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Pályázatra történő jelentkezésével adja meg. A Pályázat során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Pályázat lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.
Pályázó, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.
Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Nyír-Pen Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48.). Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.
Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályázaton nyer, úgy a nevét és lakcímből kizárólag a település nevét a Szervező Facebook oldalán és internetes (www.leporello.hu/gyermeknapirajzpalyazat) Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően közzétegyék.
A résztvevők a jelen Pályázaton való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: 
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára; 
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját ( amennyiben ehhez írásban hozzájárul) a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban; 
c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázatszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a pályázatra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Pályázatról szóló információk és a részletes pályázatszabályzat megtalálhatók a www.leporello.hu/gyermeknapirajzpalyazat weboldalon. 

Adatvédelmi szabályzatunkat itt találja.

Nyíregyháza, 2022. március 31.