Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Gyereknapi rajzpályázat szabályzata 2019

 

 

Gyereknapi rajzpályázat szabályzat 2019.

 


I. A PÁLYÁZAT ELNEVEZÉSE, A PÁLYÁZAT MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A Pályázat elnevezése: „Álmaim füzetborítója” rajzpályázat (a továbbiakban: Pályázat).
A Pályázat szervezője: Nyír-Pen Kft- Leporelló Papírszaküzlet, Székhely: Magyarország, 4400 Nyíregyháza,Szarvas u. 48. cégjegyzékszám: 15-09-065018, adószám: 11650977-2-15 (a továbbiakban: Szervező) 
A Pályázat meghatározása: Szervező rajzpályázatot hirdet „Álmaim füzetborítója” mottóval. Szervező célja, hogy a NAGYCSOPORTOS óvodások és az ELSŐS, MÁSODIK osztályos kisiskolások gyerekeknek rajzokat készítsenek az álmaik borítójáról. A nyerteseket a Szervező díjazza.
A Pályázaton történő indulás a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.
A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA:

A Pályázat 2019. május 10. napján kezdődik, és 2019. május 29. napjáig tart.

A beérkezett rajzok május 31-én kerülnek ki a  www.facebook.com/leporellonyiregyhaza Facebook oldalunkra, ahol június 10-ig lehet a LIKE-t gyűjteni.

Eredményhirdetés: 2019. június 11.

IV. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

Korlátozottan cselekvőképes jelentkező a jelentkezést kizárólag a II. fejezetben rögzítettek szerint, előzetes hozzájárulás megadására jogosult személy nevével, címével és e-mail címével vagy személyes leadás esetén egy hozzájárulást adó űrlap kitöltésével történhet. A Szervező a beküldött Pályázatokat május 31-én elhelyezi a www.facebook.com/leporellonyiregyhaza facebook oldalán, ahol a legtöbb Like-t kapott pályázatokat díjazza. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A RAJZ PARAMÉTEREI:

  • a pályaműnek teljes mértékben a pályázó munkájának kell lennie
  • a rajzpályázat mottójának „Álmaim füzetborítója” történő beépítése a pályamunkába
  • a szabadkézi rajzot scennelve kell beküldeni
  • www.leporello.hu/gyereknapi-rajzpalyazat-2019 oldalon lehet elküldeni vagy személyesen a Nyír-Pen Kft- Leporelló Papírszaküzletben (Nyíregyháza, Szarvas u. 48.) lehet beadni.

V. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A Pályázó pályázaton való részvételre a Szervező telephelyén személyesen beadott pályázatok vagy a www.leporello.hu/gyereknapi-rajzpalyazat-2019 oldalon történő regisztrációval jelentkezik, melynek keretében megadja nevét, címét, e-mail címét, elküldi a pályázatát, valamint a jelen pályázati szabályzatot elfogadja, illetve kijelenti, hogy a pályamű a teljes mértékben a saját munkája, ahhoz más szerző munkáját nem használta fel.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azokat a pályaműveket a pályázatból kizárja, amelyek nem felelnek meg az alábbi technikai, és tartalmi feltételeknek.

A pályaművek beérkezési határideje: 2019.05.29. éjfél.
Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. 

VI. DÍJJAK:

A rajzokat két kategóriában díjazzuk: Óvodások és kisiskolások (elsős és második osztályosok) között.

A két kategóriában 3-3 díjat adunk az első három legtöbb facebook LIKE-t kapott pályázónak, ha min. 50 pályamű érkezik be (ellenkező esetben 1-1 díjat adunk), illetve 2-2 különdíjat osztunk ki az általunk legjobbnak ítélt pályázók közt, ha min. 100 alkotás érkezik be. 

VII. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

A Szervező a nyertesek rajzát 2019. június 11-én a Szervező Facebook oldalán, illetve a www.leporello.hu/info center oldalon teszi közzé. A nyertes Pályázó ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a nyeremény átvételének céljából.

VIII. A BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐI JOGOKRÓL:

Pályázó a jelentkezésével (V. fejezet) kijelenti, hogy a pályamű a kizárólagos szellemi alkotása, azaz nem átdolgozás, feldolgozás, vagy gyűjteményes mű, ahhoz más szerző szellemi alkotását semmilyen mértékben nem használta fel, továbbá az általa készített tartalomnak, mint szellemi alkotásának bármely területi korlátozástól mentes, korlátlan időre szóló, kizárólagos, harmadik félre átruházható felhasználási jogát, illetve a pályaműhöz kapcsolódó valamennyi vagyoni jogát minden visszavonástól mentesen Szervezőre ruházza. Pályázó hozzájárul, hogy Szervező a tartalmat interneten közzétegye, azt reklámozási vagy marketing célra felhasználja, illetve hasznosítsa. 

Szervező a felhasználási jog eredetét a Pályázó nyilatkozatán túl nem tudja ellenőrizni, ezért Pályázó felelősséggel tartozik, ha az általa feltöltött pályamunka más szerzői, vagy bármely egyéb jogát sérti.

IX. ADATKEZELÉS:

A Pályázó, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Pályázat lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Pályázó (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Pályázatra történő jelentkezésével adja meg. A Pályázat során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Pályázat lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.
Pályázó, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.
Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: Nyír-Pen Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48.). Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.
Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályázaton nyer, úgy a nevét és lakcímből kizárólag a település nevét a Szervező Facebook oldalán és internetes oldalán (www.leporello.hu/info center ) Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően közzétegyék.
A résztvevők a jelen Pályázaton való részvételükkel hozzájárulnak, hogy: 
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára; 
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját ( amennyiben ehhez írásban hozzájárul) a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban; 
c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pályázatszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a pályázatra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Pályázatról szóló információk és a részletes pályázatszabályzat megtalálhatók a www.leporello.hu/gyereknapi-rajzpalyazat-2019 weboldalon. 

 

Adatvédelmi szabályzatunkat itt találja.Nyíregyháza, 2019. április 30. 

Legyél Egyedi...
Segíthetünk?
06-20-9260-356
További elérhetőségeinket itt találjátok.

 

Kövess Minket!
Hasznos tanácsok