Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elfogadom

Adatvédelmi Irányelvek

Adatvédelmi irányelvek és felhasználási feltételek


Nyír-Pen Kft. Leporelló Papírszaküzlet Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-55044

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a Nyír-Pen Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48.; cégjegyzékszám: 15-09-065018; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.leporello.hu URL alatt elérhető weboldal, illetve a www.papirszakuzlet.hu (továbbiakban: Weboldalak) adatvédelmi irányelveit tartalmazza (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelvek).

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Adatvédelmi Irányelveket.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja a Weboldalt felkereső személyek, Felhasználók személyes adataihoz fűződő jogát.

 1. Az Üzemeltető a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.
 2. A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyben kifejezett hozzájárulását adja. Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az Üzemeltető elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól, kivéve, ha a Felhasználó előbbi üzenetek kifejezett letiltását kéri. A Felhasználó a hírlevelek küldését egyébként bármikor letilthatja.
 3. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait nem adja át harmadik személyek részére, kivéve, ha ahhoz adott Felhasználó hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi rendelkezés írja elő.
 4. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Weboldalon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli, különös tekintettel a mindenkor hatályos magyarországi és EU-s jogszabályokra.
 5. Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, és óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.
 6. A Weboldalon a Weboldal hatékonyságának javítása érdekében ún. anonim látogatásazonosító (COOKIE) kerül alkalmazásra. . Ezek alkalmazásáról külön hozzájárulást, engedélyezést kérő üzenetben tájékoztatja a felhasználót. Engedélezés esetén a Weboldal látogatóinak számítógépére egy „süti” (COOKIE) kerül elmentésre, amelynek segítségével egy program elemzi a Weboldal használatára vonatkozó információkat is beleértve. Az adatok elemzése névtelenül, nem beazonosítható módon történik. A megszerzett információkat az Üzemeltető kizárólag a Weboldal szolgáltatásainak javítására használja fel. A Weboldal Felhasználói előbbi adatkezelés tényét a Weboldal megnyitásával kifejezetten elfogadják, illetve amennyiben előbbiek „süti” (COOKIE) kizárását kívánják, akkor a webböngészőben beállíthatják, hogy megakadályozzák „sütik” (COOKIE) elmentését a számítógép merevlemezére, ezzel azonban tudomásul veszik, hogy esetenként nem tekinthető meg megfelelő módon a teljes Weboldal.
 1. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó – az Üzemeltető részére elektronikus vagy postai úton megküldött – kérésére haladéktalanul törli.

Az Irányelvekről a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi Irányelvek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

 

 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

 1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása.

A Szolgáltatás nyújtása, Websop-ban történő vásárlás körében:

 

 1. az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől / felhasználótól való megkülönböztetése;
 2. kapcsolattartás, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 3. ügyfél elégedettség tesztelése és mérése
 4. a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
 5. értesítés az értékesítéshez  kapcsolódó szolgáltatásokról; ( pl futárszolgálati értesítés )
 6. külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, piackutatás,  eDM,.);
 7. vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék használatba adása, az adott kedvezmények igénybevétele;
 8. Törzsvásárlói  tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, kedvezmények  kommunikálása

 

 1. Kezelt személyes adatok természetes személy esetén

E-mail cím, Jelszó (nem visszafejthető formában tárolva), vezetéknév, keresztnév, Mobiltelefon,, Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, hírlevél feliratkozás: igen/nem, regisztráció időpontja, kívánság listán tárolt termékek adatai és listára kerülés időpontja

 1. Kezelt személyes adatok egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság esetén:

E-mail cím, Jelszó (nem visszafejthető formában tárolva), Ügyintéző vezetéknév, Ügyintéző keresztnév, Mobiltelefon, Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, hírlevél feliratkozás: igen/nem, Cégnév, adószám, regisztráció időpontja, kívánság listán tárolt termékek adatai és listára kerülés időpontja

 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3.  Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 18 év alatti kiskorúak a webshop-ot nem használhatják, ilyen személyek a webshop-ba nem regisztrálhatók. Ennek betartása a Felhasználó felelőssége.
 4. A Nyír-Pen Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
 6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. kuponok, utalványok) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 7. A felhasználást, panaszok orvoslását ügyfélszolgálat segíti, amely több Weboldal esetén azonos is  lehet.
 8. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie-at max 30 napig őrizzük meg, aztán törlődnek.

 AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja adatainak helyesbítését az oldalon,  belépés után elérhető személyes  fiókjában,
 2. A Felhasználó bármikor kérelmezheti oldalunkon, leveleinkben meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on adatainak helyesbítését módosítását.
 3. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés adatainak kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a honlapokon,  megadott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok, kuponok stb.).
 4. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
 5. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.
 6. Tájékoztatás kérése
 7. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az nyirpen@leporello.hu, megfejtes@leporello.hu, megrendeles@leporello.hu címeken.
 8. Az Nyír-Pen Kft. – Leporelló Papírszaküzlet a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.
 9. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 10. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
 11. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Nyír-Pen Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 12. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 13. c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 14. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 15. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik).

Külső szolgáltatók adatfeldolgozók tevékenysége:

Üzemeltetéshez szükséges adatfeldolgozók aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel az oldalakon

Webáruház:

leporello.hu        ShopRenter.hu Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129., info@shoprenter.hu

papirszakuzlet.hu Enterprise Solutions Kft., 4024 Debrecen, Varga utca 23., info@enso.hu

Hírlevél-küldés:

1.Vállalkozz Hatékonyan Kft.2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1. 06 20/362-8089 info@vhklub.hu 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatfeldolgozó tevékenysége: A www.leporello.hu a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (Vállalkozz Hatékonyan Kft., Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése, de ugyanezt az eredményt érheti el, ha a webáruházunkba bejelentkezve a Hírlevél megrendelése / lemondása menüpontban inaktiválja a hírlevél feliratkozását.
Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.

 

2. Dima Kft, 032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

+36 52 212 284, info@dima.hu

 

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozó:

                       

Fizetést bonyolító cég: SaltPay (B‐Payment) Zrt.

            Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4.Adószám: 24722137‐2‐41, E-mail: info@b-payment.hu
Továbbított adatok köre:

IP cím, felhasználó neve, telefonszám, email cím, irányítószám, bankszámlaszám, vásárlási összeg
Az adattovábbítás célja: termék kifizetése

 

A kiszállítással kapcsolatban az Adatfeldolgozón túlmenően a következő adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Foxpost Zrt Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.

Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép. Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.

Az adattovábbítás során az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokkal biztosítja. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a Nyír-Pen Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48. ) cégjegyzékszám: 15-09-065018; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.leporello.hu URL alatt elérhető weboldal és a www.papirszakuzlet.hu) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

 1. FELELŐSSÉG

1.1. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

1.2. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

1.3. A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind az Üzemeltetővel, mind harmadik személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel és büntetőjogi (felelősséggel) tartozik.

1.4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Felhasználó viseli. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, az Üzemeltetőtől független kapcsolódásokat (hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

 1. SZERZŐI JOGOK

2.1. A Weboldal tartalma (pld.: védjegy, szöveg, adat, videó, audió, kép, stb.), a Weboldal külső megjelenése, illetve a Weboldal működéséhez alkalmazott szoftver az Üzemeltető kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Üzemeltető előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

2.2. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

2.3. A Weboldalon található képeket, egyéb szellemi termékeket a Felhasználó, illetve harmadik személy kizárólag a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

2.4. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.

A Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Felhasználási Feltételek tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Felhasználási Feltételekről a Felhasználó a Weboldal „Felhasználási Feltételek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

Az adatok fizikai tárolásának helye:

Az adatok kezelése és feldolgozása, valamint az adatok biztonsági mentése Magyarország területén történik, az Adatfeldolgozók szerverein.

Számviteli és a számlázási adatok kezelője, tarolója: Nyír-Pen Kft székhelyen tálalható szerverén.

Papír alapon, fizikailag csak a számviteli bizonylatokon használt adatok vannak tárolva a Nyír-Pen Kft. székhelyén (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 48. info@leporello.hu) zárt szekrényben.